fbpx
Splošni pogoji2019-08-10T16:58:06+01:00

Splošno

Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za obveščanje in informiranje preko e-novic, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v družbi, namenjene izboljšanju ponudbe naročiteljem ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene družba pridobila ustrezno soglasje naročnika.

Namen politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene bomo pridobljene osebne podatke uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas. Ne bomo jih posredovala tretji osebi. Uporabili jih bomo zgolj za namene, navedene v politiki zasebnosti.

Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p., Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor, GSM: 040 590 131, spletna stran: www.saskaklemencic.com; elektronski naslov: info@saskaklemencic.com, ki vaše osebne podatke upravlja in obdeluje v svoji bazi osebnih podatkov na strežnikih CDP storitev.
Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistematičnega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne bo imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Katere osebne podatke zbiramo?

 • ime in priimek;
 • kontaktni e-poštni naslov;
 • kontaktni telefon;
 • rojstni datum;
 • podatke za pripravo ponudbe, pogodbe in izdajo računa (ime in priimek udeleženca ter kontakte osebe, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe);
 • informacije, ki nam jih posredujete o drugih osebah – kontaktni podatki udeleženca v kolikor prijavo naredi druga oseba;
 • informacije iz drugih virov, ki nam pomagajo posodabljati, razširjati in analizirati naše evidence ter prepoznavati nove stranke in nuditi izdelke in storitve, ki bi vas lahko zanimale;
 • informacije zbrane samodejno na spletu – zbiramo lahko podatke o vaših interakcijah z nami, vključno z vašim IP naslovom, zgodovino brskanja, medtem ko ste na naši spletni strani. Vsebino zbiramo s pomočjo tehnik analitike, kot so piškotki ali podobne tehnologije za analiziranje trendov, upravljanje spletne strani, spremljanje uporabnikovih gibanj po spletnem mestu in zbiranje demografskih podatkov o naši uporabniški bazi kot celoti. Nimamo dostopa do nastavitev naprave in jih ne moremo nadzirati.

Namen obdelave podatkov

Družba Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p. Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše osebne in druge podatke, ki ste nam jih zaupali, za namene prejema in obdelave vašega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, v skladu s sklenjeno pogodbo o opravljanju CDP storitev, pri čemer lahko družba Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p., uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). Družba Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p., pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU PODATKOV, z dne 27. aprila 2016 ter izključno za namene poslovanja po sklenjeni Pogodbi o opravljanju CDP storitev.

Zbrani osebni podatki se bodo uporabljali le za dosego zgoraj zapisanega namena svetovanja oz. nudenja strokovne pomoči v skladu s sklenjeno pogodbo; s pravico do vpogleda v strokovne interpretacije tako zbranih osebnih podatkov.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam. V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • v nekaterih primerih ponudnikom storitev (tretje osebe), ki nam omogočajo dostop do spletnih strani in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo;
 • izvajalcem za gostitev podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev, ipd.

Družba Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p. Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Zbrani osebni podatki bodo posredovani samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi vašega izrecnega pisnega soglašanja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani.

Obdobje hrambe in način varstva podatkov

Družba se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za obveščanje in informiranje preko e-novic, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v družbi, namenjene izboljšanju ponudbe naročiteljem ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene družba pridobila ustrezno soglasje naročnika.

Obdobje hrambe podatkov je za čas delovanja podjetja oz. do preklica, v kolikor uporabnik to zahteva in se zgoraj omenjeni podatki izbrišejo iz našega sistema. Drugačen rok hrambe velja za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (računovodski, davčni, …).
Izbris osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate tako, da nam pošljete sporočilo na e-pošto: info@saskaklemencic.com.

Saška Klemenčič s.p. ne bo izbrisala tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled) in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih Saška Klemenčič s.p. v prihodnje kontaktira (elektronski naslov, ime, priimek).

Osebne podatke hranimo v računalniški in tiskani obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebni podatki v tiskani obliki so varovani v omarah do katerih ima dostop le Saška Klemenčič.

Vaše pravice 

Vaše osebne podatke nam zaupate prostovoljno in brez posledic, če odklonite nadaljnjo uporabo in obdelavo vaših podatkov. Imate pravico od upravljavca oz. obdelovalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da vam omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da vam potrdi, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne; da vam omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas ter vam omogoči, da jih prepisujete ali kopirate; da vam posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas; da vam posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da vam da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da vam da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da vam pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov;

Imate tudi pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše vaše osebne podatke, za katere dokažete, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike vaših osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;

Imate pravico do pozabe in izbrisa – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahtevate, da se vaši podatki drugih zbrišejo; imate pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki;  imate tudi pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe; imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli sepremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Kontakt

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila Saška Klemenčič:

Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p., Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor

Telefonska številka: 040 590 131
Elektronski naslov: info@saskaklemencic.com

Maribor, 20. 05. 2018

Osnovni podatki

Podjetje: Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p.
Skrajšana firma: Saška Klemenčič s.p.
Naslov: Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor

Elektronska pošta: info@saskaklemencic.com
Telefonska številka: 040 590 131

Spletna stran: www.saskaklemencic.com ali www.selfmanagement.si

Davčna številka: 32819242

Matična številka: 7026463000

Splošno

Splošni pogoji poslovanja firme Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (predstavitvene delavnice, treningi, usposabljanja, delavnice, izobraževanja, e-tečaji, coachingi), ki jih organizira in izvaja podjetje Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p. (v nadaljevanju: Dogodki) in na prejemanje brezplačnih e-novic.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijave/naročilnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave (preko e-maila, fizične naročilnice, e-prijave ali preko telefona).

Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek se zavezuje, da je prebrala podatke o dogodku in splošne pogoje in se z njimi strinja.

Vsaka oseba, ki se prijavi na e-novice se zavezuje, da je prebrala splošne pogoje in se z njimi strinja.

Prijava na brezplačne e-novice

S prijavo na e-novice se posameznik strinja, da bo na elektronski naslov prejemal redno (enkrat do štirikrat mesečno) e-novice, v katerih so objavljeni:

 • Članki in avdio-video posnetki s področja Selfmanagementa, vodenja, komunikacije, prodaje, osebne rasti;
 • aktualna ponudba storitev Saške Klemenčič s.p..;
 • napoved različnih dogodkov povezanih s podjetjem Saška Klemenčič s.p.

Odpoved iz brezplačnih e -novice je možna kadarkoli:

Prijava na brezplačne dogodke

Ko Saška Klemenčič s.p. izvaja brezplačen dogodek, je prijava nanj obvezna in se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani  ali preko e-maila info@saskaklemencic.com, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, podjetje, e-naslov in GSM številko) ali preko telefona na 040 590 131.  Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravilni.

Odpoved prijave na brezplačen dogodek se lahko sporoči pred začetkom dogodka na telefon 040 590 131 ali pa pisno na naslov info@saskaklemencic.com.

Prijava na plačljive dogodke, coachinge, in plačilo kotizacije

S podpisom naročilnice se stranka zavezuje, da je prebrala podatke o naročilu in pogoje poslovanja in se z njimi strinja. S podpisom naročilnice se obvezuje, da bo ceno za naročene in opravljene storitve poravnala po pogojih v naročilnici oziroma v ponudbi.

S prijavo se obvezujete, da boste poravnali celotno kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih, ki so določeni v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi, kadar gre za izobraževanja v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja, preneha obiskovati izobraževanje.

Prijava na coaching se sklene s podpisom coaching pogodbe, ki določa pogoje sodelovanja.

Pogoji odpovedi izobraževanja in coachingov

Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje 8 dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Izjemoma pri obračunavanju kotizacije zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

Če sodelovanje odpove podjetje, lahko to naredi pisno najkasneje 14 dni pred izvedbo. Po tem datumu zaračunavamo 30 % vrednosti progama za pokritje stroškov administracije, priprave programa, prezentacije in gradiv po meri stranke.

Če gre za predčasno prekinitev sodelovanja po pogodbi pri dolgoročnem sodelovanju, pa vam zaračunamo dejansko opravljene storitve in dodatnih 10 % celotne vrednosti projekta, hkrati vam dajemo enomesečni odpovedni rok, da lahko primerno zaključimo delo, razen če ni v pogodbi določeno drugače.

Če želi coachee predčasno prekiniti coaching pogodbo, velja enomesečni odpovedni rok in sorazmerno plačilo opravljenih storitev.

Odpoved dogodka s strani organizatorja

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov, najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.

Uporaba osebnih podatkov

Saška Klemenčič s.p. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Piškotki

Spletna stran uporablja »piškotke«. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili. Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere opcije spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletne strani.

Varovanje osebnih podatkov

V podjetju Saška Klemenčič s.p. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu s trenutno veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in nosilcem osebnih podatkov, katerih obdelujemo osebne podatke omogočamo:

 • Odjavo iz e-novic s klikom na možnost odjava na posamezni e-novici ali s posredovanjem zahtevka na info@saskaklemencic.com.
 • Umik soglasja za telefonsko obveščanje s posredovanjem zahtevka na info@saskaklemencic.com.
 • Popravek lastnih osebnih podatkov s posredovanjem zahtevka na info@saskaklemencic.com.
 • Izvoz in vpogled lastnih osebnih podatkov iz baze Saške Klemenčič s.p. s posredovanjem zahtevka na info@saskaklemencic.com.
 • Trajen izbris lastnih osebnih podatkov iz baze obveščanja Saške Klemenčič s.p. s posredovanjem zahtevka na info@saskaklemencic.com.

Več o uresničevanju pravic si preberete v Politiki zasebnosti.

Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 1. septembra 2018 naprej.

V Mariboru, 1. 9. 2018

Saška Klemenčič s.p.

Z uporabo spletnega mesta www.saskaklemencic.com oz. www.selfmanagement.si Uporabnik v celoti soglaša z objavljenimi pogoji, določili in pravili. V primeru kakršnegakoli nesoglasja ali nestrinjanja, naj Uporabnik takoj zapusti dotično spletno mesto.

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), je Izobraževanje in svetovanje, Saška Klemenčič s.p., Trg Dušana Kvedra 10, 2000 Maribor, nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami (besedila,  skice, avdio-video posnetki, e-tečaji), objavljenimi na spletnem mestu www.saskakklemencic.com in www.selfmanagement.si  To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Saške Klemenčič prepovedano vsakršno nalaganje („downloadanje“), kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje oz. karšnokoli posedovanje ali razširjanje vsebin v komercialne ali druge neavtorizirane namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Ponudnica spletnega mesta se obvezuje, da bo v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost vseh objavljenih vsebin. Ponudnica spletnega mesta pa ne izključuje možnosti za pojavo morebitnih napak med objavljenimi vsebinami, ki so zgolj informativne narave, zato ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Saška Klemenčič, avtorica posameznih vsebin objavljenih na spletnem mestu www.saskaklemencic.com oz. www.selfmanagement.si  od Uporabnika spletnega mesta pričakuje, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine, avtorskega prava ter druge določbe, ki jih Ponudnica na navedenem spletnem mestu navaja. V nasprotnem primeru bo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljena pravno ukrepati.