Programi izobraževanj2019-04-07T20:52:04+00:00

Rdeča nit mojih treningov je, da bi udeleženci:

1. Razvili samozavedanje in samorefleksijo – uporabljam metode, s katerimi udeleženci dobijo vpogled vase, prepoznavajo svoja omejujoča prepričanja, vzorce vedenja, ki jih ovirajo, ozavestijo občutke. Tako dobijo možnost za spremembo in izboljšanje svojega delovanja. Samorefleksija jim pomaga, da sami pri sebi osmislijo svojo izkušnjo, da preverijo svoje namene in dejanja, da dajo povratno informacijo samim sebi in sprejmejo nove odločitve.

2. Prevzeli odgovornost zase in za svoja dejanja – moj način dela ne dopušča izgovorov, izmikanj, sprenevedanj, prelaganja odgovornosti … zato od udeležencev zahtevam, da si postavljajo cilje, da jih aktivno uresničujejo in da poiščejo rešitve za ovire, s katerimi se srečujejo. Tako ohranjajo nadzor in svojo moč.

3. Ozavestili moč izbire in področje svojega vpliva – Vsaka naša izbira ima posledice – če se odločimo odreagirati na situacije ali če upamo, da se bodo rešile same od sebe, v obeh primerih gre za našo odločitev. Naše izbire ustvarjajo naše rezultate. Zato na delavnicah postavljam vprašanja, ki pomagajo ljudem ozavestiti svoje možnosti izbire. Poleg tega je pomembno, da jasno definirajo svoje območje vpliva. Če tega ne naredijo, se lahko zgodi, da prevzamejo nase bremena drugih, na katere nimajo vpliva, svoje naloge, na katere imajo vpliv, pa zanemarijo.

4. Delovali ciljno usmerjeno – vztrajam, da si udeleženci postavijo cilje, ker tako lahko spremljajo napredek in merijo svoje rezultate. Vsaka mala zmaga gradi njihovo zaupanje vase in samopodobo. Tako se pripravljajo na večje izzive. Če smo fokusirani na cilje, smo bolj skoncentrirani pri delu, jasni, osredotočamo se na tisto, kar je res pomembno, kar nas vodi k cilju. Tako imamo jasne prioritete in bolje racionalno uporabljamo svoj čas, energijo. Komuniciramo pa bolj učinkovito, ker smo osredotočeni na bistvo, strukturo, in jasne dogovore.

5. Samostojno vodili sebe in ustvarjali svoje rezultate – spodbujam udeležence, da sami najdejo odgovore na svoja vprašanja in rešitve za svoje izzive. Tako presenečeni ugotavljajo, da zmorejo več, kot so mislili. Spodbujam jih, da se soočajo s seboj, vplivajo na svoje misli, usmerjajo svoja dejanja, motivirajo sami sebe, in delujejo asertivno, proaktivno. Tako nimajo časa, da bi svojo odgovornost prelagali na druge in se ukvarjali s tem, kaj naj le-ti spremenijo.

Specializirana sem za naslednja področja:

Selfmanagement – vodenje sebe in upravljanje s seboj

 • Postavljanje in uresničevanje ciljev
 • Samosabotaža in kako jo uporabimo v svoj prid
 • Paretto princip v praksi: Kako z manj doseči več?
 • Učinkovita organizacija časa
 • Čustvena inteligenca
 • Veščine vodenja sebe
 • Obvladovanje notranjih konfliktov
 • Veščine samomotivacije in samocoachinga
 • Obvladovanje sprememb

Prodajna naravnanost

 • Doseganje prodajnih ciljev
 • S pravim fokusom hitreje do cilja
 • Prodajna naravnanost pri prodajnem razgovoru/ zaključevanju prodaje/ reševanju ugovorov, reklamacij, stronacij
 • Soočanje z neuspehom in zavrnitvijo
 • Kako narediti preboj v prodaji?
 • Obvladovanje težavnih strank
 • Preseganje lastnih omejitev in izgovorov
 • Premagovanje ovir na poti do cilja
 • Premagovanje strahov pred klicanjem strank
 • Miselnost, usmerjena v rezultate
 • Naravnanost na stranko & naravnanost na prodajne rezultate
 • Veščine samomotivacje za prodajalce

Samomotivacija

 • Obvladovanje stresnih situacij in opolnomočenje sebe
 • Konstruktiven pristop k obvladovanju stresa
 • Tehnike samomotivacije
 • Veščine samocoachinga
 • Trening pozitivnega mišljenja in samorefleksije
 • Kreativno reševanje problemov
 • Obvladovanje notranjega kritika

Komunikacija

 • Učinkovita komunikacija v timu
 • Reševanje konfliktov za boljši jutri
 • Komunikacija s težavnimi sogovorniki
 • Asertivna komunikacija
 • Ciljno usmerjena komunikacija
 • Komunikacija z različnimi tipi ljudi
 • Moč povratne informacije

Vodenje in mentoriranje

 • Vodja kot zgled
 • Biti odličen mentor
 • Trening učinkovitega vodenja
 • Veščine coachinga za vodje
 • Vplivno in ciljno vodenje
 • Spretnosti motiviranja sodelavcev
 • Pomen fokusa za učinkovito vodenje

Izvajam tudi programe v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu.

Vsebino pripravim po meri naročnika. Kot izhodiščno temo lahko izberete katero od zgoraj naštetih, lahko jo predlagate sami ali jo na podlagi analize stanja dogovorimo skupaj. Izberete lahko tudi  vsebine s področja osebnostne rasti, kot npr.:

 • Pozitivni notranji samogovor
 • Gradnja samozavesti in pozitivne samopodobe
 • Mindset za uspešno premagovanje ovir in težavnih situacij
 • Kako razvijamo pristno notranjo moč
 • Reševanje notranjih konfliktov
 • Kdo sem – definiraj svojo vlogo!
 • Kako kreiram svoj uspeh?
 • Kako se lotiti osebnostne rasti?

Dodatna ponudba v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu:

 • Antistresni coaching
 • Individualni ali skupinski coaching
 • SOS Coaching
 • On-line vodena meditacija ali motivacija
 • Masaže hrbta in vratu na delovnem mestu z izkušenim, certificiranim maserjem

7 močnih „DA-jev“ za moja usposabljanja

 1. Za vsako usposabljanje si postavim cilje in tudi merim učinkovitost.
 2. Izhajam s prakse, podprte s teorijo in stroko. Podajam konkretna znanja, ki so takoj prenosljiva v vašo prakso.
 3. Delamo na vaših konkretnih primerih.
 4. Vključujem elemente coachinga.
 5. Skrbim za dinamiko in izkustveno učenje, ki povezuje tim. 70% praktičnih vaj in 30% teorije.
 6. Izzivam vas, da prihajate do svojih prepoznav in odločitev, kaj boste spremenili na osnovi pridobljenega znanja.
 7. Delam follow up delavnicam in skrbim za implementacijo znanj v prakso. V ta namen sem razvila poseben program in metodo.

Izpostavljeni programi

Šola zavestnega vodenja

Za razliko od drugih šol vodenja, se jaz usmerjam na vodjo in veščine vodenja samega sebe. Verjamem namreč, da kdor to obvlada, je uspešen vodja in odličen zgled svojim zaposlenim. Ker sem specializirana za miselno naravnanost, pa treniram tudi vodje, kako se miselno naravnati, da bodo učinkovito vplivali na sodelavce in da jim bodo le-ti pripadno, z veseljem sledili.

Trening prodajne naravnanosti in učinkovitosti v prodaji

Namenjen je prodajalcem, mrežnim zastopnikom, samostojnim podjetnikom in startupom. Naučil vas bo, kako svojo vizijo spraviti v realnost. Spoznali boste, kako premagati svoje šibkosti, omejitve, ovire in stopiti v svojo moč. Izurili se boste za doseganje prodajnih in katerihkoli drugih ciljev!

Veščine Selfmanagementa za osebno odličnost

Namenjen je vsem, ki bi radi presegli svoje šibkosti in razvili svoje potenciale. Dobili boste veščine samozavedanja, samorefleksije, vplivanja nase, sposobnost obvladovanja časa in doseganja ciljev v rokih. Stopili boste v svojo moč in dali krila svoji kreativnosti.